Duyurular

 • Akademik Birimler için İç (Öz) Değerlendirme Raporu (BİDR-AKADEMİK)

  Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanır ve Mart ayı sonuna kadar YÖK Kalite Kurulu’na teslim edilir. KİDR’in amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır.

  Kurum iç değerlendirme sürecine akademik birimlerimizin aktif katılımının sağlanması için bu birimlerimizin de kendi öz değerlendirmelerini yapmaları ve birer öz değerlendirme raporu (BİDR-AKADEMİK) hazırlamaları uygun görülmüş olup,  Akademik birimlerimizin öz değerlendirme raporlarını hazırlarken üzerinde durmaları gereken konular ve iletilmesi uygun olabilecek kanıt belgeleri BİDR-AKADEMİK kılavuzunda yer almıştır.

  Değerlendirme raporlarının oluşması için BİDR-AKADEMİK Formunun bölümler ile araştırma ve uygulama merkezleri düzeyinde doldurulması sağlanmıştır. YÖK tarafından 2018 yılı ODTÜ Raporunun İngilizce olarak hazırlanması istenmiştir. 

  11/04/2019 - 09:59
 • EUA Raporu

  ODTÜ EUA Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

  23/01/2019 - 00:25
 • Duyuru

  ODTU Kurumsal İç Değerlendirme Çalışmaları Sayfasına Hoşgeldiniz.

  18/01/2019 - 14:30