Komisyon Listesi

Rektör

Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Meliha Altunışık

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. F. Dilek Sanin

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek

Rektör Yardımcısı (Tedviren)

Prof.Dr. Gülser Köksal

Genel Sekreter V.

Prof.Dr. Türker Özkan

Rektör Danışmanı

Doç.Dr. Ahmet Yozgatlıgil

Rektör Danışmanı

Doç.Dr. Y. Eren Kalay

Rektör Danışmanı

Doç.Dr. Hale Işık Güler

Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Raif Tuna Balkan

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr.  Ahmet Oral

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr.  Ramazan Sarı

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.  Güven Arif Sargın

Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr.  Özgül Yılmaz Tüzün

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Halil Kalıpçılar

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Tülin Gençöz

Enformatik Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr.  Ömür Uğur

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Barış Salihoğlu

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Özlem Atalay

Akademik uzman (Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr.  Ali Uzay Peker

Akademik uzman (Müh. Fakültesi)

Doç. Dr. Mecit Halil Öztop

Akademik uzman (Fen Ede. Fakültesi)

Doç. Dr. Ayça Ergun Özbolat

Akademik uzman (İkt. ve İda. Bil. Fak.)

Prof. Dr. Semra F. Aşcıgil

Akademik uzman (Eğitim Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Gökalp

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ersin Tatlı

Öğrenci Temsilcisi 

Melis Özateş Gürbüz