Komisyon Listesi

Rektör

Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Meliha Altunışık

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. F. Dilek Sanin

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek

Rektör Yardımcısı (Tedviren)

Prof.Dr. Gülser Köksal

Genel Sekreter V.

Doç.Dr. Türker Özkan

Rektör Danışmanı

Doç.Dr. Ahmet Yozgatlıgil

Rektör Danışmanı

Doç.Dr. Y. Eren Kalay

Rektör Danışmanı

Y.Doç.Dr. Hale Işık Güler

Mühendislik Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Raif Tuna Balkan

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr.  Ahmet Oral

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.  Özlem Özdemir

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.  Güven Arif Sargın

Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr.  Özgül Yılmaz Tüzün

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. M. Gülbin Dural Ünver

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Tülin Gençöz

Enformatik Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr.  Bülent Karasözen

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Barış Salihoğlu

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Özlem Atalay

Araştırma – Uygulama Merkezleri Temsilcisi

Doç. Dr.  Hakan Altan

Akademik uzman (Müh. Fakültesi)

Y. Doç. Dr. Mecit Halil Öztop

Akademik uzman (Fen Ede. Fakültesi)

Doç. Dr. Ayça Ergun Özbolat

Akademik uzman (Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr.  Ali Uzay Peker

Akademik uzman (İkt. ve İda. Bil. Fak.)

Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ

Akademik uzman (Eğitim Fakültesi)

Y.Doç.Dr. Gökçe Gökalp

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ersin Tatlı

Öğrenci Temsilcisi (ÖTK Başkanı)

Nur Betül Özdemir