İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Serap EMİL - 312 210 38 32

Araş. Gör. Elçin ERTAŞ:  - 312 210 71 39 

KGPO e-posta: kgpometu.edu.tr

Ofis: Matpum Ek Bina - Alt Kat