Duyurular

 • Akademik Birimler için İç (Öz) Değerlendirme Raporu (BİDR-AKADEMİK)

  Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve beş yıl içinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanır ve Mart ayı sonuna kadar YÖK Kalite Kurulu’na teslim edilir. KİDR’in amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır.

  Kurum iç değerlendirme sürecineakademik birimlerimizin aktif katılımının sağlanması için bu birimlerimizin de kendi öz değerlendirmelerini yapmaları ve birer öz değerlendirme raporu (BİDR-AKADEMİK) hazırlamaları uygun görülmüştür.  Akademik birimlerimizin öz değerlendirme raporlarını hazırlarken üzerinde durmaları gereken konular ve iletilmesi uygun olabilecek kanıt belgeleri BİDR-AKADEMİK kılavuzunda yer almaktadır.

  Değerlendirme raporlarının oluşması için BİDR-AKADEMİK Formunun bölümler ile araştırma ve uygulama merkezleri düzeyinde 4 Şubat 2019, fakülte, enstitü ve yüksekokul düzeyinde ise 15 Şubat 2019 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Bu süreçte birimlerimizin olabildiğince birime özgü uygulamalara ve önemli kanıt belgelerine odaklanması, süre kısıtı nedeniyle yararlı olacaktır.

  YÖK Kalite Kuruluna iletilecek KİDR formunun, 2019 yılına özgü olarak İngilizce olarak hazırlanması istenmiştir. Birimlerimizden gelen açıklamaların çeviri sürecinde anlamını kaybetmemesi için sadece bu yıl formun İngilizce olarak doldurulması yararlı olacaktır. Kanıt belgelerinin de varsa İngilizce versiyonları tercih edilmelidir. Sadece Türkçe olarak hazırlanmış kanıt belgelerinin İngilizce'ye çevrilmesi gerekmemektedir.  

   

  23/01/2019 - 17:02
 • EUA Raporu

  ODTÜ EUA Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

  23/01/2019 - 00:25
 • Duyuru

  ODTU Kurumsal İç Değerlendirme Çalışmaları Sayfasına Hoşgeldiniz.

  18/01/2019 - 14:30